Andělské učení online

Miluji vlídné, nádherné energie andělů. Miluji jejich čistotu, lásku a pravdivost jejich učení. Vždy mne fascinovalo s jakou láskou a současně čistou pravdou dokáží andělé komunikovat. Když jsem byla na začátku své cesty, přemýšlela jsem, jak to, že dokáži od andělů přijímat jasnou pravdu, ale ne tolik od okolí. Uvědomila jsem si, že vůči andělům nemám žádný negativní postoj. Díky jejich laskavé energii jsem našla cestu k sobě a přestala se bát vnímat a cítit sebe a vše v mém životě.

Proto velmi ráda předávám informace o osobním rozvoji skrze anděly a jejich krásnou energii. Andělé hladí a lidé, kteří přichází na kurz a jsou v sobě bolaví, slyší moje slova lépe a snáze skrze tyto jasné energie.

Díky kombinaci mojí energie metodou JIH® a andělských energií dokáži klienty oslovit tak, aby mne slyšeli. I když jim říkám pravdu láskou a lásku pravdou, andělské energie jsou skvělými pomocníky na naší společné cestě. Každý z účastníků má pak dvojí podporu, moji metodou JIH® a současně podporu andělských energií, které k nám do života přišly díky mojí kamarádce a kolegyni Jarušce Matuškové. Ta celé Andělské a archandělské učení 1 a 2 sepsala čistým stahováním informací – channelingem.


Andělské učení považuji za nejčistší energii i díky tomu, že informace, které přišly a jsou předávány, byly a jsou pravdivé, jak v době jejich vzniku, tak i dnes. Texty a energie tohoto učení andělského jsou nadčasové a díky své cestě metodou JIH® dokáži předávat toto učení se stejnou energií a silou, jak bylo původně zamýšleno.

Jsem hrdá a šťastná, že jsem dokázala dát tento krásný projekt do online podoby a umožnit tak jeho šíření mezi více lidí.

Je fajn být svobodný i ve svém vývoji. Organizovat si čas a dávkovat své poznání podle toho, jak jsme sami připravení a jak se cítíme.

Moje podpora při kurzu je pak nezastupitelná. Díky mému silnému vnímání a cítění dávám všem probíhajícím energiím mantinely, pro lehkost vstřebání informací každého účastníka. Rovnám energie tak, aby to staré, odžité už nemohlo zasahovat do životů klientů tady a teď a mohly na své cestě dělat svá hluboká jo-aha bez potřeby znovu a znovu odžívat to staré. Tím dostává osobní rozvoj každého účastníka jejich vlastní rozměr.

Takový osobní rozvoj se pak stává rychlejším, svobodnějším a bez plýtvání a tříštění jejich energie.

Na konci takového učení je každý jediný člověk v sobě pevný, cítí sebe, svou sílu, svobodu a pocit, že může vše, pro co se svobodně rozhodne. A navíc získává vědomí, že za jeho rozhodnutími stojí podpora energie metody JIH® i moje a navíc i obrovská podpora energií všech 20 andělů.

Všichni, kdo nechtějí být na cestě poznáním sami, pracovat na sobě svobodně a nezávisle a přesto s podporou; všichni, kdo chtějí jít čistou energií andělů jsou vítáni-

Andělské a archandělské učení je předáváno ve dvou na sebe navazujících online kurzech. Během těchto dvou kurzů je předáno 20 andělských energií, z toho 11 andělů v prvním a 9 andělů jako součást druhého.

Online kurz 1 i 2 probíhá v uzavřené facebookové skupině a trvá vždy 6 dní.

Jde o intenzivní online kurz, kde se vedle andělských energií učí i základy metody JIH – jak pracovat s vlastní energií, jak se zbavit cizí energie a jak se vrátit do energie vlastní.

Veškerá poznání o energiích i andělské energie jsou předávány formou videí a živých vstupů, součástí každého kurzu jsou také skripta ke každému z učení.

Účastníci obou online kurzů mají veškeré informace a videa neustále přístupná pro své pochopení. Skupina umožňuje také sdílet své zkušenosti s ostatními a získávat tak další úhel pohledu na život, nová pochopení a nová přátelství.

V metodě JIH® si nikdo není konkurencí, proto nevzniká ve facebookové skupině andělského učení rivalita, znevažování a hierarchie.

Každý kurz je naplněn podporou lektorky a autorky metody JIH®, aby docházelo velmi rychle k úlevě a vlastím pochopením. Energie metody JIH® zůstává pro podporu vlastního posunu ještě několik dní po ukončení kurzu, kdy podporuje rozvoj a poznání své boží podstaty každého účastníka.

V ceně kurzu je také jedna osobní konzultace s lektorkou kurzu, a to formou viedochatu.

Co Andělským a archandělským učením 1 a 2 získáte?

  • Sebe, svoji sílu, rozhodnost a vizi pro svůj život.
  • Naučíte se přijmout možnost, že nemusíte být na život sami. Naučíte se vědomě tvořit svou vlastní realitu – stanete se pánem svého života.
  • Získáte důvěru ve své schopnosti. Větší jistota v komunikaci s jemnohmotnou energii andělů a archandělů.
  • Toto učení učí budovat v sobě vlastní víru v sebe, víru v pomoc a vědomí, že na život nejsme sami. Tato podpora trvá na věky věků.
  • Schopnost klíčování energií. Na kurzu vás naučím nejen energie vnímat a cítit, ale také rozklíčovat dané nepohodlí a schopnost tato omezení zrušit jednou pro vždy v celé linii času. K tomu nám bude nápomocná metoda JIH®, o kterou se Andělské učení opírá.
  • Uvolnění energií v celé linii času. Při práci s čistou energií andělů uvolňujeme omezení duše, těla, mysli v celé linii času. Takový dosah toto učení a metoda JIH® má. Získáte přesné návody, jak na to.
  • Život ve vlastních rukou. Díky obnovenému vnímání energií a přijetí andělských schopností získáte v sobě zpět svou jistotu v rozhodování ve svém životě. Stanete se tak nezávislými jedinci schopnými stát za svými sny a cíly a naplňovat je.
  • Učební materiály. Součástí kurzu jsou skripta s andělskými energiemi. Videa, cvičení a návody získané během kurzu vám budou kdykoliv k dispozici v uzavřené skupině a po ukončení kurzu je máte přístupné ještě 2 měsíce. Vše najdete v uzavřené skupince na facebooku, do které budete přidáni po přihlášení do kurzu.

Více informací o Andělském učení, možnost přihlásit se na kurz nebo si stáhnout e-book naleznete na https://hankamokra.cz/projekty/andelske-uceni-online-staticky/ .

autorem textu je Hanka Mokrá, PhD., BCST. – spoluautorka metody JIH

Hana Mokrá
Na blogu metody JIH® pro vás píše Hana Mokrá. Terapeutka, kterou vždy zajímalo vše co souvisí s tělem fyzickým a zdravím. Co z draví udržuje, podporuje a rozvíjí ať už na fyzické nebo duchovní úrovni.

PŘEČTĚTE SI VÍCE O METODĚ JIH®

Stáhněte si e-book Jarky Matuškové

Jak vznikla metoda JIH®? Jakým způsobem pracuje a čím dokáže obohatit váš život?

e-book s informacemi o metodě JIH® a terapiích pohledem autorky Jarky Matuškové

Zadejte e-mail, na který vám máme e-book poslat:

Newslettery metody JIH jsou plné pohlazení pro Vaši duši. S Vaším souhlasem Vás budeme informovat také o novinkách, akcích a aktuálních termínech kurzů metodou JIH.

Respektujeme vaše soukromí a Vaše údaje nikdy nesdělujeme třetí straně.

Komentáře