METODA JIH® – SÍLA EMOČNÍHO NACIŤOVÁNÍ, KTERÁ JE V KAŽDÉM Z NÁS

Jak vznikala metoda JIH ® ? Jak probíhalo první setkání žen, které za metodou JIH ® stojí? Jak probíhá individuální sezení a jaké jsou možnosti pro ty, kteří se rozhodnou objevit pro sebe úlevu i nové možnosti právě JIHem? Autorek metody JIH ® Jarky Matuškové a Hanky Mokré se v rozhovoru ptala malířka a kouč metody JIH ® Helena Polívková.

Kde jste se potkaly a jak vlastně vznikla úspěšná metoda osobního rozvoje, metoda JIH®?

Jarka: Naše setkání bylo postupné a vlastně už na začátku to bylo hodně empatické. Hanička se ke mně objednala na osobní konzultaci a byla ochotná cestovat z Brna až do Loun. Na otočku:-). Byla jsem pak moc překvapená, když mi na mysl přišla informace a k ní otázka, jestli chce se mnou spolupracovat.

Hanka: Přijela jsem k Jarušce na terapii, která proběhla asi během 5 minut a zbytek jsme si povídaly. A vlastně mě nenapadlo nic, co by spolupráci bránilo. Moje odpověď zněla ANO, chci spolupracovat. Obě jsme to tak cítily. Než jsme začaly spolupracovat a postupně pracovat na naší nové metodě JIH®, prošly jsme společně s Jaruškou ještě velmi náročným „obdobím tmy“. A právě toto období, naše cesty opět svedlo dohromady.

Jarka: Postupně jsme propojovaly mé znalosti z komunikace s duchovní realitou skrze mysl a tehdy ještě kyvadlo a metodu SRT. Hanička pracovala kraniosakrální terapií.

Hanka: Jaruška ke mně po nějaké době přijela na terapii a hledaly jsme možnost, jak kyvadlo, které dříve používala nahradit něčím účinnějším a pravdivým pro naše odpovědi. Předala jsem Jarušce schopnosti pro vnímání a cítění skrze tělo fyzické. Tyto dovednosti jsem přijala skrze kraniosakrální biodynamiku. Začaly jsme napravovat pustiny v našich životech, které způsobilo „období tmy“, na které jsme v ten čas na chvíli kývly. Netušily jsme, co nám pod rukama vzniká, jediné, co jsme vnímaly byla obrovská úleva v našich vlastních životech.

Zmínily jste „období tmy“. Co si mám pod tím představit?

Jarka: Stalo se to, že jsem souhlasila s postojem dvou žen, které se mnou krátkou dobu spolupracovaly. Dostala jsem se do energie, která mě izolovala od žití toho, co jsem do té doby poznala a pochopila. Nebyla jsem schopná normálně fungovat, cítila jsem ohromný smutek a bolest těla. Všechno jak kdyby se vytratilo a zůstala jen hrůza a bolest. Bylo to velmi těžké a bolavé období.

Hanka: Období tmy pro mne bylo velkým učením. Zaprvé jsem se učila důvěřovat sobě a svým pocitům. Bylo to období, kde se začaly propojovat naše cesty s Jaruškou. Nejdříve jsem Jarušku poznávala z pozice klienta a poznávala její způsob práce. Jakmile začalo období tmy vnímala jsem hry rozumu, které se snažily Jarušku v tomto období udržet. Začala naše hlubší spolupráce, komunikace a sdílení toho, jak situaci cítíme a vnímáme. Aby do řešení situace nevstupoval náš rozum a ego, ptaly jsem se těla fyzického, když u mne byla Jaruška na ošetření. Jarušce jsem předala své dovedností vnímání a cítění a tak začala naše společná cesta PRAVDOU a LÁSKOU.

A takhle vznikala metoda JIH?

Hanka: Prvotní impuls nebyl vytvořit metodu pro rozvoj osobnosti nebo pro pomoc ostatním.

Jarka: V první řade jsme hledaly pomoc sobě. Díky našim dovednostem, kuráži a chuti žít krásný život, začalo vznikat něco co mělo jasnou strukturu, jakési zákonitosti a fungovalo to v každé oblasti našeho života.

Hanka: Každé poznání, které jsme na cestě pomoci sobě objevily jsme zakomponovaly do svého systému (později nazvané metoda JIH®) pomoci druhým a díky tomu jsme začaly mít i zpětnou vazbu v tom, že to, co pomáhá nám pomáhá i druhým. A to bez podmínek.

Jarka: Teprve o několik let později jsme náš systém práce s energiemi nazvali Metodou JIH® a v roce 2015 získaly i ochrannou známku, na kterou jsme velmi pyšné. Je to pro nás další krůček k uznání jedinečnosti toho, co jsme daly do života. Těšíme se z každého malého i velkého úspěchu.

Hanka: Naše metoda JIH® nese nádherné výsledky a od roku 2016 byla předána i více jak 30 životním koučům.

Když k vám přijde člověk s nějakým problémem a zatím se s metodou JIH® nesetkal, o může očekávat? Jak konzultace nebo sezení probíhají?

Jarka: Netrávím mnoho času bádáním nad tím, co se klientovi děje. Chci, aby mi svůj problém popsal. Není to z důvodu usnadnění mé práce, ale v jeho povídání vnímám emoce a ty jsou pro mě velmi důležité. Po dobu našeho sezení se stávám energií klienta. Já sama jsem vůči jeho životu a všem situacím neutrální, bez ega a potřeby nějak hodnotit a posuzovat. Vím, že ve své podstatě je Boží energií a to, co žije je jen iluze rozumu. Díky vnímání nepohodlí klienta přesně vím, co se uvnitř jeho života děje a každou oblast nepohodlí ve svém vnímání pojmenuju, najdu příčinu a díky pochopení se daná záležitost vyladí znovu do původní – Boží podstaty. Klient vnímá 5-10 % daného nepohodlí. Pro něj není potřeba vším procházet znovu. Pohybujeme se v minulých, tomto a budoucích životech pro nalezení prvotní situace, která vše způsobila a po vyčištění se životní energie klienta ladí na jeho nejkrásnější verzi. Sezení trvá kolem 1 hodiny a projedeme vše, co vykazuje jakékoliv nepohodlí.

Hanka: Člověku, který přichází vysvětlím, že si načtu – navnímám, nacítím, jeho energii a budu hledat vše omezující a disharmonické v jeho energetickém poli. Jak mluvila Jaruška, zatímco si nacítím energii klienta, jemu zůstává asi 5 % jeho energie pro vlastní JO-AHA během terapie. Během čištění klient ve svém vnitřním klidném neutrálu naslouchá tomu, co já nacházím a díky úlevě, kterou prochází je mu umožněno vzít si z daných situací své uvědomení, které zůstávalo skryté. Čištění probíhá tak dlouho, dokud necítím, že klientova energie je čistá bez jakýchkoliv omezení. Během konzultace říkám klientovi vše nahlas, nic nezůstává před ním utajeno. Vše je vysvětleno v souvislostech života tady a teď pro jeho vlastní uvědomení. Nakonec vysvětlím klientovi, jak má se sebou pracovat.

Co všechno můžeme metodou JIH® řešit a vyřešit?

Jarka: Jsem vděčná za veškeré naše poznání, díky kterému nemá účinnost této metody omezení a limity. V mé víc jak desetileté práci jsem pracovala snad se všemi verzemi situací u klientů. Díky ladění energií se už narodilo hodně miminek maminkám, kterým se z vážných důvodu nedařilo otěhotnět. Pomáhala jsem v rovnání soudních sporu o děti, majetek, i ve sporech firem. Pomáhala jsem ladit energie při budování krásného duchovního centra Amida v Děčíně, ale také jsem víc jak dva roky spolupracovala s velkou spediční firmou.

Hanka: V oblasti zdraví pomáháme všem, kteří nás žádají o pomoc ať už osobně, nebo skrze žádost jejich blízkých. Ladíme energie při těžkých nemocech, operačních zákrocích, porodech, při těžkých akutních stavech ohrožujících život. Energie, kterou pomáháme klientům, nemá hranice ani jí nejde nasměrovat jen na jednu oblast. Tím, že klient absolvuje konzultaci se mu automaticky zlepšuje život ve všech oblastech života. Nezaměřujeme se tedy v konzultaci jen na určitou oblast v životě, ale u klienta vyčistíme vždy vše, co je potřeba. Záleží pak na něm, kdy bude chtít a cítit, že si potřebuje znovu popovídat. Neobjednáváme si klienty po ukončení konzultace hned na další termín. Necháváme energie pracovat a narovnávat život.

Pracujete s energiemi. Jak si můžeme energie představit? A jak vlastně fungují?

Jarka: Energie se kterou pracujeme je všudypřítomná, můžeme jí nazvat Univerzum, Bůh, Vesmír… Jen není vidět a nemůžeme si na ní sáhnout. Tam, kde tato životní energie nefunguje dobře, je možné si představit, že v té oblasti se vytvoří těžký, černý mrak, který může nadělat spoustu starostí a problémů. Když tento energetický blok vyřešíme, už nemůže zasahovat do dané situace a přichází nová energie, která nese nové možnosti a řešení.

Hanka: Energie fungují skrze vnímání a cítění. Cítit dokážeme díky pocitům těla fyzického. Takže nehmotné, neuchopitelné pocity se stávají díky schopnosti těla fyzického vnímat a cítit hmatatelnými a my díky tomu dokážeme vědět, jak se cítíme a podle toho se ve svém životě rozhodovat. Schopnost vnímat a cítit máme všichni ať už na energie věříme či nikoliv. Tyto schopnosti jsou vrozené. Jen jsme se těmto pocitům naučili nedávat tak velký důraz. V průběhu našich životů jsme se naučili dávat přednost rozumu a „hmatatelným“ věcem.

V čem vidíte největší přínos metody JIH®? V čem je metoda JIH® tak výjimečná oproti ostatním metodám a technikám osobního rozvoje?

Jarka: Za mě je její výjimečnost v rychlosti, účinnosti a komplexnosti. Během jedné jediné hodiny se u klienta obnoví energie ve všech oblastech života. Projdeme všechna problematická místa, vztahy, vazby, hojnost, práci, dokonce všechny chystané záležitosti do budoucnosti. Během jediné hodiny je i hodně prostoru pro vysvětlení následného chování klienta.

Hanka: Metoda JIH je velmi jednoduchá a rychlá pomoc v jakékoliv oblasti života. Umožní vám rychle ulevit od potíží, a nebo se může stát i novým životním stylem, osobní cestou pro vnitřní růst bez obav, že byste se ztratili.

Metodu JIH® jste zapracovaly i do dalších svých projektů. Můžete nám o nich něco povědět?

Jarka: Vypracovaly jsme postupné vedení pro osobní rozvoj. Pro úplné začátečníky, které zajímá osobní rozvoj a metoda JIH je připraveno Andělské učení a Škola života – škola lidství a hojnosti. Navazuje Automatická kresba diagnostická metodou JIH® a také pro pochopení práce s vlastním zdravím a tělem je projekt CPT-M – Cvičení přirozeností těla a mysli . Pro vážné zájemce pro předávání a používání metody JIH® je určena roční Škola pro budoucí kouče metody JIH®.

Hanka: Většina projektů je v živé i online verzi. Nově jsme vytvořili Školu života i pro děti, protože právě děti potřebují vědět, jak budovat vztahy, jak komunikovat a věřit svým pocitům. Připravujeme i další on-line projekty. Metoda JIH je naší součástí, je to náš život. Takže cokoliv, co děláme je opřeno o metodu JIH®.

Všimla jsem si dvou krásných projektů, které jsou naprostou novinkou: Osm týdnů pro život – projekt, který startuje v lednu a Jak žít ve vztahu…

Hanka: Oba projekty jsou skutečnou novinkou. Online kurz Jak žít ve vztahu je krásným kurzem mojí kamarádky a kolegyně Jarušky Matuškové. Dali ho dohromady se svým mužem Ivanem Matuškou a jsem ráda, že se do tohoto projektu společně pustili. Mužská energie a její pohled na vtah je skvělým bonusem pro tento kurz. Kurz je pro všechny, kdo chtějí pracovat na svém partnerském vztahu. Tento kurz je možný využít dokonce v případě, že chcete rovnat vztah sami se sebou nebo s přáteli. Pravdivé informace v tomto kurzu lze velmi dobře převést na jakýkoliv typ vztahu. A to na tom miluji 🙂

Projekt OSM TÝDNŮ PRO ŽIVOT vznikl nedávno jako naše potřeba mít ucelený projekt pro všechny, kdo na sobě chtějí pracovat nejen osobními terapiemi nebo krátkými kurzy. Tento kurz je sestavený tak, aby umožnil každému, kdo do něj vstoupí, narovnat energie ve všech důležitých oblastech života a udělat v nich své vlastní jo aha a získat důležité souvislosti pro vlastní vnitřní posun a změnu. Jako autorky metody JIH® dokážeme provést lidi jejich osobním poznáním velmi rychle a jednoduše a současně nevynechat žádnou záludnost. Přitom necháváme každého z účastníků žít jejich vlastní život a nevytvářet na nás závislost.

Jarka: Ano tyto dva projekty vznikly pro podporu a nalézání souvislostí života. Online kurz Jak žít ve vztahu pomáhá v orientaci ve vztazích a nalézání příčin nepohodlí v každodennosti života. Je určen pro každého, protože jsem o pohled muže požádala mého manžela, se kterým jsem ve vztahu už víc jak 33 let. Osm týdnů pro život je velmi ucelený projekt určený těm, kteří hledají úlevu a chtějí si osvojit nové návyky pro život a řešení přicházejících informací. Během osmi týdnů projdeme osm velmi důležitých témat a naučíme každého v kurzu vnímat, cítit a používat metodu JIH pro jeho vlastní život.

Aby se metoda JIH® mohla šířit dál, založily jste Školu pro budoucí životní kouče. Co se studenti učí a jak studium probíhá?

Jarka: Tato škola je velmi specifická. Vše je postaveno na vnímání a cítění, proto je celá výuka vedena k přijetí a pochopení všech aspektů emoční inteligence. Při výuce je vše založeno na osobní zkušenosti a vše začíná a končí u toho, kdo se metodu JIH® učí. Nepoužíváme skripta, budoucí kouči si dělají zápisky, protože skripta dávají formu rozumu a my potřebujeme, aby se naši budoucí spolupracovníci naučili vnímat pocitově. Nikoliv „nabiflováním“ předávaného textu.

Hanka: Škola pro budoucí kouče metodou JIH® nebo-li pro „Profesionály metody JIH®“ je roční projekt. Je to velmi intenzivní práce sama na sobě pod vedením nás dvou autorek metody JIH®. Letos v roce 2019 jsme se rozhodly povýšit tento projekt do online podoby. Díky online verzi projektu se stává projekt velmi intenzivní komunikací a sdílením v uzavřené skupině na facebooku, kde předáváme veškeré zkušenosti a dovednosti o metodě JIH® skrze videa, živé vstupy a další učební materiály.
Tato forma se nám velmi líbí, protože díky ní jsou účastníci projektu nuceni od začátku klást velký důraz na důvěru a posléze jistotu ve své vnímání a cítění a také na otevřenou komunikaci s námi i se spoluúčastníky kurzu.

Můžete každá za sebe vzkázat něco našim čtenářům právě třeba z „pohledu“ energií? Něco, co by bylo důležité, aby si přečetli?

Jarka: Největší dar, který jsme dostali do života je možnost se rozhodnout! Každá situace přináší několik možností, a my se máme právo rozhodovat, jakou zvolíme. Je to nádherný dar od Boží podstaty, který nás učí vyjadřovat ještě lepší verzi nás samotných. Asi proto máme v sobě strach z rozhodnutí, abychom neselhali. Prosím, pusťme rozum a užívejme rozmanitosti života právě díky možnosti se rozhodnout, jak chceme a fungovat a žít.

Hanka: Chci všem říct, že život je skutečně nádherný a stojí za to si jej užívat. Pro naši vnitřní spokojenost v životě je nesmírně důležitá naše vlastní schopnost vnímat a cítit. Jsou to velmi silné nástroje ke zjednodušení života a k urychlení některých životních situací, které nás trápí. Schopnosti vnímat a cítit, se proto staly nedílnou součástí metody JIH®, která nás učí stahovat informace pro náš život – JIH®= Jasné Informace Hned.

centrum obnovy
Metoda J.I.H - terapeutická metoda i nový životní styl
Komentáře