Objev sílu nekonečna JÁ

Co děláš, dělej pro radost – není pro koho mimo tebe, vše je v tom nejobsáhlejším jediném. Pokud něco tvoříš, tvoříš to v tom nejširším poli. Není proč studovat jaký dopad to bude mít, není proč hledat dopad, není důvod hledat, komu bylo pomoženo – všechno co děláš, děláš v nekonečnu pro nekonečno.

Je jedno, kam co doteče, teče to jen v tobě, ty to dáváš sobě. Obdarováváš to nejširší já svým nejširším já. Odevzdej se tomu, odevzdej všechno očekávání a touhu po výsledku. Výsledek je nekonečno v nekonečnu. Vše se vyjevuje a zaniká, vše je výjevem nekonečných možnosti. Tvým úkolem je odevzdat malost JÁ a jen vnímat laskavost možnosti v daný okamžik tvořit. Cokoliv, kdykoliv, pro všechno a pro nekonečné nic.

Vždyť nevíš proč a jak, kdy a co. Nech všechno plynout a bav se tím, co se před tebou objeví. Nech se unášet vlnou nadšení, udělej to, co zrovna přitáhne tvou pozornost, pokud je klid, použij ho pro jeho nosnou vlnu, nech se unášet slastí JEN TAK BÝT. 

Pokud hlava začne tvořit myšlenky, ve kterých MUSÍŠ, jdi od toho! Nech to být, je to jen lest rozumu. On tě chce vést do nespokojenosti. A to už znáš.

Naopak jdi dál, vnímej krásu světa, poslouchej hudbu, kresli si, užij si krásný den. Jakmile přijde impulz, který je důležitý, vtáhne tě a ty bez pocitu marnosti jej budeš následovat.

JE TO TEĎ TVŮJ HLAVNÍ ÚKOL, TVOŘIT VE VLNĚ TVOŘENÍ, ODPOČÍVAT A HRÁT SI V OBDOBÍ ZVLÁŠTNÍHO KLIDU BEZ POTŘEBY PÁTRAT V ROZUMU.

Umíš to, nezačínáš znovu, jen se ladíš. Už víš, že nekonečno tě vede. Nemůžeš minout, nemůžeš selhat, to jen rozum ti to nalhává.

Jak by mohlo nekonečno selhat samo před sebou a samo v sobě?

autorem textu je Jarka Matušková – spoluautorka metody JIH

centrum obnovy
Metoda J.I.H - terapeutická metoda i nový životní styl
Komentáře