Metoda J•I•H®

Jasné  Informace  Hned emočním naciťováním

Terapie i nový životní styl

  • Umíte si představit, že na většinu potíží může přijít rychlá a velká úleva?

  • Umíte si představit, že váš život bude mnohem jednodušší a nebudete na něj sami?

  • Zní to možná až neuvěřitelně?

Co to je metoda J.I.H®?

  • technika emočního naciťování, emoce jsou zde „základním stavebním kamenem“
  • odvozená od křestních jmen autorek
  • písmena JIH vyjadřují i Jasné Informace Hned - protože skrze naše nacítění vnímáme podstatné informace pro daného člověka. Dokážeme ho nacítit, pojmenovat a vše staré a nepohodlné navíc zrušit tak, že už se k tomu nepotřebuje vracet.

Metoda J.I.H. je tedy terapeutická metoda zasahující do všech oblastí života - od osobní po pracovní sféru. Stala se životním stylem, je to spíš život sám. Takový, který stojí za to žít.

Jak vznikla Metoda J.I.H.?

Při vlastním hledání úlevy začaly spolupracovat nejdříve Jarka Matušková a Hanka Mokrá (obě měly za sebou terapeutickou cestu v jiných směrech). Zjišťovaly, proč se jedna či druhá necítí dobře a nacházely pomoc a řešení. Vnímaly jedna druhou, cítily hloubku pocitů a učily se rozklíčovávat, jak se cítí. Hledaly pro to vhodná slova, zároveň zjišťovaly skrze vedení intuicí příčinu daného nepohodlí – důvod a také dobu, kdy daný problém vznikl. A co se stalo? Ulevilo se.

Ten nepříjemný, zatěžující stav zmizel. Tím opravdu objevily, že to funguje a dá se tím pomoci nejen sobě, ale i ostatním.

Poté se k nim přidala Irena Brejchová, která s nimi pokračovala v objevování, hledání příčin nepohodlí a souvislostí. Obohatila práci o kus svého vnímání, a tak vznikla finální podoba metody J.I.H, jakou je možné poznat dnes.

Jak metoda J.I.H® pracuje?

Základem jsou emoce. Všichni je máme, ale jsme zvyklí jim nedávat moc velkou pozornost, velmi často nás více zatěžují. V naší společnosti se jim spíše vyhýbáme a snažíme se je před sebou moc neprojevovat. Dochází tedy k potlačování emocí. Mnoho emocí máme na vědomé, ale i na nevědomé úrovni. To, že o nich nevíme, neznamená, že nejsou (ovlivňují náš život, náš tělesný systém).

  • Schopný terapeut metody J.I.H. dokáže opravdu nacítit pocity klienta, které ho zatěžují – ty vědomé i ty nevědomé.
  • Určí emoce, dobu, kdy vznikly, příčinu a uvolní je. Takhle postupuje dál, dokud necítí, že mu je v klientově energii dobře, kdy necítí žádné nepohodlí.
  • Zajímavá je zde doba hledání příčiny - protože se pohybujeme nejen v tomto životě od prenatálu po současnost, ale v celé linii času (tedy ve všech životech před tímto či po tomto zrození).

Klient tedy dění spíše pozoruje, někdy se v něm otvírají emoce, že u toho brečí, dochází mu souvislosti – už na sezení, či později. Většinou rozumem nechápe, co se to úplně děje, ale cítí změny uvnitř sebe, ulevuje se mu. Výsledkem vyčištění je stav klidu, neutrálu, kdy se člověk dostává k sobě samému.

Po terapii mu zrychleně dochází souvislosti, které by mnohdy za celý život nebyl schopen sám vidět. Tato uvědomění nazýváme jednoduše JO-AHA :). Po terapii vedeme člověka, aby byl schopen soběstačně svůj život žít, tvořit i užívat.

Na to jsou připraveny semináře, přednášky, kurzy (kde vysvětlujeme, jak pomocí metody J.I.H. uchopit svůj život).

Tato technika pracuje s tím, co rozum přesahuje. Při racionálním myšlení se aktivuje šedá kúra mozková – „racionální mozek“. My pracujeme více intuicí a používáním intuice aktivujeme neustále limbický systém mozku (např. epifýzu, hypofýzu, aj.) a tím vnímáme více, než je rozum schopen uchopit.

Zdá se až neuvěřitelné, že jsme schopni tolik vnímat a cítit. Klienti nejdříve nechápou, jak to je vůbec možné!! Není to ale tím, že bychom byli „zvláštně obdarovaní“, vytvořilo se to záměrem, prací na sobě a spoluprací. A máme vyzkoušené, že se lidem, co chodí na terapie a naše další projekty provázané metodou J.I.H., vnímání a citlivost také rozšiřuje a jsou schopní používat větší kapacitu svého mozku, své intuice a svého potenciálu.

Terapeut pracuje naprosto neutrálně – nemíchá do práce své postoje, nehodnotí, neposuzuje, vnímá klienta a reaguje na něho a na to, co je potřebné. Pracuje s energií, s emocemi, používá hluboké vhledy, informace, které mu skrze stav neutrality a napojení na svou intuici přichází. Život je mnohem hlubší a spletitější, než si vůbec dokážeme myslí představit.

Metoda J.I.H. - terapie či nový životní styl?

Metoda jako úleva při potížích může fungovat na rychlé řešení potíží, tedy zde člověk jde na jedno či dvě sezení, co potřebuje vyřešit. Jsou lidé, kteří na sobě chtějí pracovat více, jako jsme třeba my. Ti mohou využít další nabídku, kterou v rámci Centra obnovy životní harmonie, s.r.o. nabízíme. Metoda J.I.H. se může stát i vaším životním stylem, který vám rozšíří Vaše možnosti a Váš potenciál a umožní Vám naopak růst v tom, co milujete. Metoda J.I.H. je život sám, ale život prožitý naplno a život takový, který stojí za to! Jako se stala terapeutům metody J.I.H. a mnoho dalším lidem, kteří si s ní pomáhají na ceště jejich životem.

Metoda J.I.H. je životní styl, který neurčujeme my, ale vy sami, vědomě, svými sny a záměry. Naše práce a podpora je v tom, že z vás sundáme veškerá omezení, která vám bránila snít a tvořit a užívat si život v radosti. 

Terapeutka, lektorka, životní kouč, zakladatelka Centra obnovy životní harmonie, s.r.o. v Praze

Autorky metody J.I.H.:

Terapeutka, lektorka, malířka v Centru obnovy životní harmonie s.r.o.

Terapeutka, lektorka, milovnice tance v Centru obnovy životní harmonie s.r.o. v Praze a v Ústí nad Labem

Samotné mi tato forma práce přišla na úplném začátku nemožná, až absurdní. Jenže - sama na sobě jsem cítila, že to opravdu funguje. Popřelo to mé dosavadní vědění a znalosti v psychoterapii a jiných směrech sebepoznání. Musela jsem si vybrat, zda zvolím to jisté, co znám, i když to nemusí být pro mě již funkčním, či půjdu dál. Zvolila jsem cestu dál a připojila jsem se k mým úžasným kolegyním a rozvinula svá poznání a vědění. Dnes chápu, že můžu žít ve svém stavu lehkosti a když přijde problém, řeším ho. Když mi to přerůstá přes hlavu, vím, na koho se mám obrátit. Nikdy jsem nebyla šťastnější. Nikdy jsem nebyla zdravější. Nikdy jsem neměla více energie, síly, úsměvu na své tváři jako to je dnes. Snila jsem dříve o něčem, co jsem pochopila, že je skutečně možné. Metoda J.I.H. je pro mě nový životní styl a prostředek, jak rozvinout potenciál a ulevit mnoha lidem za velmi krátký čas. Šťastný život je skutečně možný.

Irena Brejchováspoluautorka metody J.I.H.

Metoda J.I.H je pro mě to nejkrásnější v práci pro mě samotnou, i pro všechny další lidi. Je krásné, že máme v ruce něco, co dokáže dát úlevu a vlastně „Nový život“. Baví mě takový život, je mnohem hezčí a zábavnější, než jsem si vůbec dokázala představit. Metoda JIH je Nový životní styl mého života a jsem šťastná, že se stává novým životním stylem i ostatním.

Jarka Matuškováspoluautorka metody J.I.H.

Metoda JIH je pro mě jako život sám. Jako cesta, kdy skrze vnímání svého těla, mysli a duše, skrze své vědomé pocity volím, co v životě chci žít a co ne. Metoda JIH je skutečně nový životní styl, změna návyků tou nejpřirozenější cestou, vnímáním a cítěním sebe láskou, jemností a lehkostí. Metoda JIH je to cesta, kde nikdy, nikdo není sám.

Hanka Mokráspoluautorka metody J.I.H.

Terapeuti:

Iva Kukačková - terapeutka a lektorka Centra obnovy životní harmonie, s.r.o. Praha a Centra obnovy Ústí nad Labem. Poradkyně přírodní medicíny EPAM.

Dvacet let používám terapeutické metody většinou dlouhými věky prověřené, se kterými jsem dosahovala dobrých výsledků. Avšak terapie JIH využívá potenciálu nové doby. Díky ní získávám nejen jasné informace hned při práci s klienty, ale díky touto metodou nově získaným schopnostem objevuji další možnosti v dříve používaných metodách a ty získaly na ještě větší účinnosti.

Iva Kukačková

Petra Matušková - terapeutka, lektorka, vizážistka Centra obnovy životní harmonie, s.r.o. v Praze a v Mostě

Metoda J.I.H pro mě znamená možnost pomoci druhým. Znamená pro mě čistotu. Je to určitý životní styl a pro mě je metoda J.I.H. nástrojem k tomu, abych žila život sama sebou

Petra Matušková

Ing. Klára Doležalová - terapeutka a lektorka v Centru obnovy životní harmonie - Říčany

Co je pro mě metoda JIH? Nové možnosti, posun, "drive", objevování, přátelé, pomoc, pohyb. Metoda J.I.H. je prostě život sám.

Klára Doležalová

Katka Guthová - terapeutka, lektorka a malířka na trička v Centru obnovy životní harmonie - Říčany

Metoda JIH je pro mě úžasnou možností změnit vše, co je v životě nefunkční, pokažené, bolestivé a nepotřebné. Je to způsob, jak změnit svůj pohled na celý život, názory a dění kolem nás a žít vysněný život. Je to jako znovu se narodit a žít život plný hojnosti, radosti a lásky. A nejkrásnější na ní je, že je skutečně pro každého z nás.

Katka Guthová

Ing. Simona Vrabcová - terapeutka a kouč, zakladatelka projektu v oblasti výživy - Zdravá Porce, skupinová manažerka firmy Tupperware

Metoda J.I.H pro mě znamená nový směr v mém životě. V důsledku jemného vedení Haničkou a Jaruškou a následně vlastního poznání, uvědomění a pochopení jsem schopna žít svůj život právě teď. Jsem schopná se postavit sama za sebe a nežít životy ostatních.

Simona Vrabcová

Petra Malá - lektorka,životní kouč,terapeutka, maminka, působí v Kladně

Jsem ráda, že mohu používat metodu J.I.H.® nejen pro sebe, ale hlavně pro ostatní. Můj život se tak stal lehčí, uchopitelnější. Neznám jednodušší ani lepší metodu jak pomoci lidem. Je to velká a nedílná součást mého života. A tak to prostě je. S láskou

Péťa Malá

Ing. Martina Jandásková - terapeutka, finanční kouč a mentor působící v Praze

Mým posláním bylo vždy pomáhat druhým, ale nejdříve je nutné pomoci sám sobě. K tomu mě dovedla metoda JIH, kterou jsem byla okamžitě unešená a dnes je mou každodenní součástí . Metoda JIH pro mě znamená žít život plný nekonečných možností a uvědomění si, že vše je možné.

Marťa Jandásková

Co na metodu J.I.H® klienti?