Metoda J•I•H®

Jasné  Informace  Hned emočním naciťováním

Metoda osobního rozvoje i nový životní styl

  • Umíte si představit, že na většinu potíží může přijít rychlá a velká úleva?

  • Umíte si představit, že i vnější okolnosti mají svůj důvod a řešení?
  • Umíte si představit, že váš život bude mnohem krásnější a nebudete na něj sami?

Co to je metoda J.I.H®?

  • technika emočního naciťování, emoce jsou zde „základním stavebním kamenem“
  • odvozená od křestních jmen autorek
  • písmena JIH vyjadřují i Jasné Informace Hned - protože skrze naše nacítění vnímáme podstatné informace pro daného člověka. Dokážeme ho nacítit, pojmenovat a vše staré a nepohodlné navíc zrušit tak, že už se k tomu nepotřebuje vracet.

Metoda J.I.H. je tedy ulevující metoda zasahující do všech oblastí života - od osobní po pracovní sféru. Stala se životním stylem, je to spíš život sám. Takový, který stojí za to žít.

Jak vznikla Metoda J.I.H.?

Při vlastním hledání úlevy začaly spolupracovat nejdříve Jarka Matušková a Hanka Mokrá (obě měly za sebou terapeutickou cestu v jiných směrech). Zjišťovaly, proč se jedna či druhá necítí dobře a nacházely pomoc a řešení. Vnímaly jedna druhou, cítily hloubku pocitů a učily se rozklíčovávat, jak se cítí. Hledaly pro to vhodná slova, zároveň zjišťovaly skrze vedení intuicí příčinu daného nepohodlí – důvod a také dobu, kdy daný problém vznikl. A co se stalo? Ulevilo se.

Ten nepříjemný, zatěžující stav zmizel. Tím opravdu objevily, že to funguje a dá se tím pomoci nejen sobě, ale i ostatním. Postavily nejdůležitější základ metody J.I.H.

Později se k nim přidala Irena Brejchová, která s nimi pokračovala v objevování, hledání příčin nepohodlí a souvislostí. Obohatila práci o kus svého jemnohmotného vnímání, přidal se název a vznikla metoda J.I.H, která má význam: JASNÉ INFORMACE HNED.

Jak metoda J.I.H® pracuje?

Základem jsou emoce. Všichni je máme, ale jsme zvyklí jim nedávat moc velkou pozornost, velmi často nás více zatěžují. V naší společnosti se jim spíše vyhýbáme a snažíme se je před sebou moc neprojevovat. Dochází tedy k potlačování emocí. Mnoho emocí máme na vědomé, ale i na nevědomé úrovni. To, že o nich nevíme, neznamená, že nejsou (ovlivňují náš život, náš tělesný systém).

  • Schopný poradce metody J.I.H. dokáže opravdu nacítit pocity klienta, které ho zatěžují – ty vědomé i ty nevědomé.
  • Určí emoce, dobu, kdy vznikly, příčinu a uvolní je. Takhle postupuje dál, dokud necítí, že mu je v klientově energii dobře, kdy necítí žádné nepohodlí.
  • Zajímavá je zde doba hledání příčiny - protože se pohybujeme nejen v tomto životě od prenatálu po současnost, ale v celé linii času (tedy ve všech životech před tímto či po tomto zrození).

Klient tedy dění spíše pozoruje, někdy se v něm otvírají emoce, že u toho brečí, dochází mu souvislosti – už na sezení, či později. Většinou rozumem nechápe, co se to úplně děje, ale cítí změny uvnitř sebe, ulevuje se mu. Výsledkem vyčištění je stav klidu, neutrálu, kdy se člověk dostává k sobě samému.

Po konzultaci mu zrychleně dochází souvislosti, které by mnohdy za celý život nebyl schopen sám vidět. Tato uvědomění nazýváme jednoduše JO-AHA :). Po terapii vedeme člověka, aby byl schopen soběstačně svůj život žít, tvořit i užívat.

Na to jsou připraveny semináře, přednášky, kurzy (kde vysvětlujeme, jak pomocí metody J.I.H. uchopit svůj život).

Tato technika pracuje s tím, co rozum přesahuje. Při racionálním myšlení se aktivuje šedá kúra mozková – „racionální mozek“. My pracujeme více intuicí a používáním intuice aktivujeme neustále limbický systém mozku (např. epifýzu, hypofýzu, aj.) a tím vnímáme více, než je rozum schopen uchopit.

Zdá se až neuvěřitelné, že jsme schopni tolik vnímat a cítit. Klienti nejdříve nechápou, jak to je vůbec možné!! Není to ale tím, že bychom byli „zvláštně obdarovaní“, vytvořilo se to záměrem, prací na sobě a spoluprací, která se dá naučit.

Poradce metody J.I.H. pracuje naprosto neutrálně – nemíchá do práce své postoje, nehodnotí, neposuzuje, vnímá klienta a reaguje na něho a na to, co je potřebné. Pracuje s energií, s emocemi, používá hluboké vhledy, informace, které mu skrze stav neutrality a napojení na svou intuici přichází. Život je mnohem hlubší a spletitější, než si vůbec dokážeme myslí představit.

Metoda J.I.H. - úleva či nový životní styl?

Metoda J.I.H. je životní styl, který neurčujeme my, ale vy sami, vědomě, svými sny a záměry. Naše práce a podpora je v tom, že z vás sundáme veškerá omezení, která vám bránila snít a tvořit a užívat si život - se vším, co přináší. 

Je dnes mnoho projektů vytvořených pro pomoc na cestě Vaším životem:

Lektorka, životní kouč, je autorkou celé řady projektů - například Vědomé tvoření vlastní reality nebo Automatická kresba diagnostická. Spojuje neobyčejně úspěšně metodu JIH s oblastí byznysu a podnikání - nejprve v roli terapeuta v projektu Uzdravujme firmu, během roku se pak vypracovala na pozici perlové ředitelky kosmetické firmy TianDe.

Autorky metody J.I.H.:

Osobní konzultantka, lektorka, využívá JIH i v řadě projektů, které vytvořila (např. Intuitivní kreslení). Její doménou je vnímání fyzického těla a jeho procesů. Vytvořila vlastní systém cvičení nazvaný Cvičení přirozenosti těla a mysli (CPT-M), který obnovuje přirozené zdraví našeho těla i soulad jeho energií. Mimo to se věnuje kosmetice TianDe, kde využívá i poznatky ze studia chemie.

 

Osobní konzultantka, lektorka. Miluje vědomé tvoření vlastního života a nové výzvy. Je autorka dalších možností, kterými JIH pomáhá lidem - vytvořila workshop Poznej svou jedinečnost či taneční terapii nazvanou Tancem k sobě. I ona se věnuje podnikání v rámci společnosti TianDe, s manželem Honzou vedou centrálu v Ústí nad Labem a samostatný e-shop.

Samotné mi tato forma práce přišla na úplném začátku nemožná, až absurdní. Jenže - sama na sobě jsem cítila, že to opravdu funguje. Popřelo to mé dosavadní vědění a znalosti v psychoterapii a jiných směrech sebepoznání. Musela jsem si vybrat, zda zvolím to jisté, co znám, i když to nemusí být pro mě již funkčním, či půjdu dál. Zvolila jsem cestu dál a připojila jsem se k mým úžasným kolegyním a rozvinula svá poznání a vědění. Dnes chápu, že můžu žít ve svém stavu lehkosti a když přijde problém, řeším ho. Když mi to přerůstá přes hlavu, vím, na koho se mám obrátit. Nikdy jsem nebyla šťastnější. Nikdy jsem neměla více energie, síly, úsměvu na své tváři jako to je dnes. Snila jsem dříve o něčem, co jsem pochopila, že je skutečně možné. Metoda J.I.H. je pro mě nový životní styl a prostředek, jak rozvinout potenciál a ulevit sobě a mnoha lidem za velmi krátký čas.

Irena Marek Brejchováspoluautorka metody J.I.H.

Metoda J.I.H je pro mě to nejkrásnější v práci pro mě samotnou, i pro všechny další lidi. Je krásné, že máme v ruce něco, co dokáže dát úlevu a vlastně „Nový život“. Baví mě takový život, je mnohem hezčí a zábavnější, než jsem si vůbec dokázala představit. Metoda JIH je Nový životní styl mého života a jsem šťastná, že se stává novým životním stylem i ostatním.

Jarka Matuškováspoluautorka metody J.I.H.

Metoda JIH je pro mě jako život sám. Jako cesta, kdy skrze vnímání svého těla, mysli a duše, skrze své vědomé pocity volím, co v životě chci žít a co ne. Metoda JIH je skutečně nový životní styl, změna návyků tou nejpřirozenější cestou, vnímáním a cítěním sebe láskou, jemností a lehkostí. Metoda JIH je to cesta, kde nikdy, nikdo není sám.

Hanka Mokráspoluautorka metody J.I.H.

Terapeuti:

Ing. Simona Vrabcová - osobní konzultantka a kouč, zakladatelka projektu v oblasti výživy - Zdravá Porce, skupinová manažerka firmy Tupperware

Metoda J.I.H pro mě znamená nový směr v mém životě. V důsledku jemného vedení Haničkou a Jaruškou a následně vlastního poznání, uvědomění a pochopení jsem schopna žít svůj život právě teď. Jsem schopná se postavit sama za sebe a nežít životy ostatních.

Simona Vrabcová

Dana Jílková - fyzioterapeutka, poradce metody JIH, šéfredaktorka nádherného časopisu JIH

Poznala JIH jako podporu pro fyzické tělo i pro duši, v době, kdy po škole nastupovala do práce a zároveň řešila zdravotní potíže. Je fyzioterapeutka a JIH propojuje s individuálními i skupinovými terapiemi. Klasickou fyzioterapii ráda směřuje více k cílené práci na sobě. Ráda píše a kniha psaná JIHem už je na cestě. Telefon na Danču: 607 713 580 (Praha)

Danča Jílková

Ing. Klára Doležalová - osobní konzultantka a lektorka v Centru obnovy životní harmonie - Říčany

Co je pro mě metoda JIH? Nové možnosti, posun, "drive", objevování, přátelé, pomoc, pohyb. Metoda J.I.H. je prostě život sám.

Klára Doležalová

Katka Guthová - osobní konzultantka, lektorka a malířka na trička v Centru obnovy životní harmonie - Říčany

Metoda JIH je pro mě úžasnou možností změnit vše, co je v životě nefunkční, pokažené, bolestivé a nepotřebné. Je to způsob, jak změnit svůj pohled na celý život, názory a dění kolem nás a žít vysněný život. Je to jako znovu se narodit a žít život plný hojnosti, radosti a lásky. A nejkrásnější na ní je, že je skutečně pro každého z nás.

Katka Guthová

Martina Zelenická - osobní konzultant, lektor

Dlouho bojovala s plachostí a obavami postavit se za sebe, zároveň ji ale bavila psychologie a snila o pomoci lidem. I ona prošla různými směry sebepoznání, než objevila JIH - coby klíč k sobě samé, ale i ke sdílení a společné cestě. Martina poskytuje individuální terapie, maluje a je lektorkou intuitivní výuky angličtiny. Telefon na Martinku: 732 323 948 (Děčín)

Marťa Zelenická

Mária Vodvářková - osobní konzultant, účetní

Vyhledala JIH jako pomoc pro sebe a svojí rodinu. Po roční cestě Školou pro terapeuty poskytuje nejen terapie metodou JIH, ale pracuje na propojení JIHu se svou původní profesí - s účetnictvím a ekonomickým poradenstvím. Ráda by dokázala, že i podnikání, finance nebo i komunikaci s úřady lze řešit v lehkosti. Telefon na Maju: 721 463 194 (Ústi n.L.)

Maja Vodvářková

Helena Polívková

Miluje vše, co je spojené se zdravým životním stylem a osobním rozvojem. Vyzkoušela kineziologii, koučink, ale ten pravý smysl našla v JIHu, kde působí jako konzultantka, lektorka cvičení CPT-M a Intuitivního kreslení. Je malířkou, ilustrátorkou a módní návrhářkou. (Nyní pracuje na vlastní řadě dámských i pánských košil a designových oděvů.)

Metoda JIH je úžasná svojí rychlostí, kdy v rámci jedné terapie „vyčistíme“ strachy, paniky z několika oblastí života, ale také svojí jemností, kdy klient se sám osobně nemusí dostávat do složitých nebo těžkých citových situací. Metoda JIH navrací člověka do jeho vlastní energie, do jeho vlastních rozhodnutí a odpovědnosti za svůj život. Nebuduje závislost na terapeutovi a probouzí vlastní uvědomění.

Helča Polívková

Bára Maxová

Osobní konzultantka, lektorka,vyhledala JIH poprvé pro podporu svého zdraví a pomoc v náročné situaci na vysoké škole. Dlouhodobá spolupráce vyústila ve Školu pro terapeuty a obohacení své práce o přístup JIHu pracuje jako učitelka na gymnáziu pro nadané děti. Pracuje na přípravě workshopů pro studenty a rodiče, věnuje se i individuálním konzultacím. Telefon na Barču: 725 234 321 (Praha)

Jana Javůrková - životní kouč metody JIH, lektorka CPT-M, masérka pro sportovní a rekondiční masáže aplikující Dornovu metodu a Breussovu masáž. Matka tří synů aktuálně připravujíc projekt Láskou k sobě nejen po porodu. Tel. 737 549 976

 

JIH je mi partnerem v životě. Díky této metodě jsem se dokázala postavit sama za sebe a bez hodnocení sebe sama jdu svou vysněnou cestou.

Jana Javůrková

Petra Matušková - osobní konzultant, lektorka, manažerka Servisního centra TianDe v Mostě

Metoda J.I.H pro mě znamená možnost pomoci druhým. Znamená pro mě čistotu. Je to určitý životní styl a pro mě je metoda J.I.H. nástrojem k tomu, abych žila život sama sebou

Petra Matušková